صفحه آغازين تماس با ما   English
شهرستانهاي استان

شهرستان چالوس

 
موقعيت جغرافيايي
اين شهرستان از شمال به درياي مازندران، از جنوب به رشته كوههاي البرز، از شرق به شهرستان نوشهر و از غرب به شهرستان تنكابن محدود مي شود مساحت آن 1800 كيلومتر مربع است
جمعيت
برابر آمار سال 1375 جمعيت شهرستان چالوس 111000نفر بوده است كه 54 درصد شهرنشين و46 درصد روستا نشين بوده اند رشد سالانه جمعيت اين شهرستان 7/1 درصد است
تقسيمات سياسي
شهرستان چالوس از دو بخش مركزي و كلاردشت تشكيل شده است
تاريخ شهرستان
در كتابهاي جغرافيايي و تاريخي دوره اسلامي واژه ي شالوس مكرر آمده است به طوري كه ياقوت حموي در كتاب خود مي نويسد:شالوس شهري است در جَبَل در سر حد تبرستان. درباره وجه تسميه اين شهرستان مي گويند چون بخش جلگه اي نسبت به ارتفاعات پست تر ديده مي شود بدين سبب آن را «چاله است» يا «چاله اس» مي ناميدند كه به مرور زمان به چالِش و چالوس تغيير نام يافت
چالوس به دليل اعتدال هوا و مناظر زيباي طبيعي، جنگل، دريا و رودخانه از اهميت جهانگردي خاصي بر خوردار است.مراكز تفريحي اين شهرستان عبارتند از:پارك جنگلي فين همراه با مجتمع ايرانگردي و جهانگردي، تله كابين نمك آبرود، دره رود بارك، عَلَم كوه، درياچه ولشت يا سما
 
فهرست
صفحه آغازين معرفي
معرفي مديران تاريخچه مديريت درمان چارت سازماني معرفي واحدهاي تابعه
آرشيو اخبار قوانين و مقررات خدمات واحدهاي تابعه پرسش و پاسخ امكانات درباره استان ارتباط با ما